การศึกษาโหราศาสตร์ไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาคมโหราศาตร์นานาชาติได้เปิดครอสอบรม
วิชาโหราศาสตร์ไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00น.
ณ.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดารามวาร
 กิจกรรมบรรยายพิเศษ
ขอเชิญสมาชิกและประชาชรทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
 วิชาโหราศาสตร์ไทย และศาสตร์พยากรณ์ทุกแขนงทุกวันเสาร์  เวลา 13.00-15.00 น. ที่มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 

 
เปิดครอสใหม่เดือนกรกฎาคม วิชาเลข ๗ ตัว ๑๒ ฐานกระทู
โดย อ.ชนกภพกลมพร โพธิศรี  อาคารมูลนิธิสมาคมโหราสาสตร์นานาชาติ  โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย 02 629 8181-2
 
 
เปิดครอสใหม่เดือนกรกฎาคม วิชาโหราศาสตร์พม่า เริ่มเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
อาคารมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย  02629 8181-2
 
 
เปิดครอสใหม่เดือนกรกฎาคม วิชาโป้ย หยี่ สี่ เถียว โดย อาจารย์ทัศนีย์ วสุวรวงศ์ เริ่มจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม
อาคารมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย  02-629-8181-2
 
 
 
 เปิดครอสใหม่ วิชา Power Of The Rune เปิดอบรม 2 เดือน
 เริ่ม พฤหัสบดีที่ 6 สค. 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
 ณ.สมาคมโหราสาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดา
 สอนที่ตึกแถว ชั้น 2 ข้างโรงเรียนวัดราชนัดดา
 

 
 
 

 
 


 
งานพยากรณ์เยาวราช
พยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ
 
งานวันนักโหราศาสตร์ 6 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยน บรรยายวิชาการ
 
งานแจกวุฒิบัตร ประจำปี
แจกวุฒิบัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
กิจกรรมอบรมวิชาพยากรณ์
อบรมเผยแพร่วิชาการพยากรณ์ทุกแขนงนิยม
 
งานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ
 
กล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ
กล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ
 
 

 


 
ตารางการอบรม ของมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย ( วัดโสมฯ)
 
 
วัน เวลา ชื่อศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน เปิดหลักสูตร ระยะเวลา เดือนละ ห้อง
อาทิตย์ 9.00 - 11.00  น. ดวงดาวกับฮวงจุ้ย อ.จุฑามาศ  มณีฤทธิ์ 7 มิย. 58 4เดือน 500 บาท 2
  9.00 - 12.00  น. ลายมือภาคพยากรณ์และลายเซ็นต์ อ.สุทิน อ.ณัฐฐยา 10 พค. 58 3เดือน 700 บาท ชั้น3
  9.00 - 11.00  น. ทักษามหายุค จาตุรงค์โชค อ. พรมพล วสุวัต 7 มิย. 58 6เดือน 500 บาท  สนง.
  11.00 - 13.00 น. ไพ่ยิปซีเบื้องต้น จักรราศี อ.ณีนนุช ฟักประไพ  5 กค. 58 4เดือน 600 บาท 1
  10.00 - 12.00 น. ทักษามหายุค ภาคชัยภูมิไทย อ.พรมพล วสุวัต 7 มิย. 58 6เดือน 500 บาท ชั้น3
  11.00 - 13.00 น. วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน อ. สมศักดิ์ สรสินธุ 7 มิย. 58 4เดือน 500 บาท สนง
  10.00 - 12.00 น. โหราศาสตร์ลัคณาจักรพยากรณ์ อ.พันเลิศลักษณ์ (ปุ๋ย) 7 มิย. 58 6เดือน 500 บาท 2
  13.30 - 15.30 น. ไพ่ ยิปซี ภาคพยากรณ์จักราศี อ. ณีรนุช ฟักประไพ 5 กค.58 4เดือน 600 บาท 1
  12.00 - 14.00 น. ไพ่ยิปซีภาคภาษาอังกฤษ์ อ.บัญชาพร  อรุณเลิศอารีย์ 1 พย.58 4เดือน 600 บาท 2
  13.00 - 15.00 น. โหราศาสตร์ไทยระบบเรือน-ธาตุ 3 อ.พายัพ วชิโร 3 พค. 58 5เดือน 600 บาท สนง.
  15.30 - 17.30 น. วิชาเลข ๗ ตัวระบบโหรฯ อ.พายัพ วชิโร 5 กค. 58 4เดือน 600 บาท สนง.
  14.00 - 15.30 น. เลข ๗ ตัว ๔ ฐานทักษาพยากรณ์ อ.ณัชชา ปราณีรัตนา 5 กค. 58 4เดือน 500 บาท 2
  14.00 - 16.00 น. พิธีกรรมเชิงปฏิบัติ อ. ชายเจริญ วรรณสันทัด 5 กค. 58 4เดือน 500 บาท ชั้น3
  15.30 - 17.30 น. โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.พชร  ธนสวรรค์นนท์ 5 กค. 58 6เดือน 600 บาท 1
  15.00 -17.00 น.   เลข ๗ ตัว ๑๒ ฐาน กระทู อ. ชนกภพกมลพร โพธิ์ศรี  5 กค.58 4 เดือน  500 บาท   3

16.00-18.00 น. โหงวเฮ้ง อ.วิษณุ  ธรรมจามร 5 กค. 58 4เดือน 500 บาท 2
               
จันทร์ 10.00 - 12.00 น. เลข ๗ ตัว๔ ฐานวิจัย อ.ปาลบุญญา  ชวลิตานนท์ 6 กค. 58 5เดือน 500 บาท 1
  12.00 - 14.00 น. โป๊ย หยี่ สี่เถี่ยว ภาคพื้นฐาน อ.ทัศนีย์  วสุวรวงศ์ 6 กค .58 4เดือน 600 บาท สนง.
  14.30 - 16.30 น. โป๊ย หยี่ สี่เถี่ยว ภาค พยากรณ์ อ.ทัศนีย์  วสุวรวงศ์ 6 กค. 58 4เดือน 900 บาท สนง.
  10.30 - 12.30 น. ไพ่ทักษายุค-กาลชะตา อ.โนรี  มีศิริ 7 กย. 58 4เดือน 600 บาท สนง.
  13.00 - 15.00 น. เลข ๗ตัว ๙ ฐานทักษามหาภูติ อ. อภิสรณ์ เงินเจริญกุล 8 มิย. 58 4เดือน 500 บาท 1
  14.00 - 16.00 น. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน เชียงแสน อ.จิภัสสร  สวัสดิสาลี  6 กค. 58  3เดือน 600 บาท  1
               
               
 

 


 
ตารางการอบรม ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ โครงการบางขุนนนท์
 
 
วัน เวลา ชื่อศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน เริ่ม เดือน จำนวน สถานที่
อาทิตย์ 10:00-11:00 น. อักขระเลขยันต์โบราณ อ.วาทิต  สิรปวเวศ พ.ย 60 3 1,000 ชั้น2/2
  13:00-15:00 น. พิธีกรรม อ.วาทิต  สิรปวเวศ พ.ย 60 3 1,000 ชั้น2/2
  13:00-15:00 น. ไพ่ยิมซีถอดรหัส 22 ใบ อ.มัณฑิตา โรจน์ประเสริฐสุด 6-ส.ค.-60 3 700  
  13:00-15:00 น. ไพ่ทาโรต์ อ.เจตสุดา สาระคำ   3 700 ชั้น2/1
  10:00 -12:00 น. เลข 7 ตัว 11 ฐาน อ.กฤชธัช  เพชรมณีรัตน์   4 700 ชั้น1
  10:00-12:00น. โหราศาสตร์ระบบลัคนาจักร ชั้นต้น อ.สมฤทธิ์ แต้สุนทรไพเราะ 5-พ.ย.-60 2 3,000  
  09:00-11.30 น. ดวงจีนพื้นฐาน อ.ทิพยบรรณ ธนัญชัยพงศ์ 7-ส.ค.-60 4 1,000 ชั้นลอย
  13:00-15:00 น. พยากรณ์ดวงจีน อ.ทิพยบรรณ ธนัญชัยพงศ์ 7-ส.ค.-60 4 1,000 ชั้นลอย
  13.00-15.00 น. โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น อ.อาณณัฐ  สรรคชา 5-พ.ย.-60 6 700 ชั้น1
  13:00-15:00 น. โหราศาสตร์ไทย ภาคพยากรณ์ อ.อาณณัฐ  สรรคชา 5-พ.ย.-60 6 700 ชั้น1
  13:00-15:00 น. ทาโรต์เบื้องต้น+ฮินดู อ.หนึ่งรัชชานนท์ 1 ต.ค 60 4 1,000 ชั้น2/1
 
 

 


 
ตารางการอบรม ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สำนักงานใหญ่วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 
 
วัน เวลา ชื่อศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน เปิดหลักสูตร ระยะเวลา เดือนละ ห้อง
อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น. ไพ่ยิปซี 78 ใบเบื้องต้น อ. กาญจน์ 3 พค. - 500 บาท ตึกแถว1
  10.00 - 12.00 น. เลข๗ตัวเชียงแสน อ.ชุติเดช  พรชุมสถิตย์ 10 พค. - 600 บาท ตึกแถว2
  10.00 - 12.00 น. โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น อ. คณัฐชัย ธรทวิพันกุล 6 กย. - 500 บาท ร.ร.1
  10.00 - 12.00 น. เลข ๗ ตัวทักษามหาภูติ อ.อภิสรณ์  เงินเจริญกุล 3 พค. - 600 บาท ร.ร.1
  09.00 - 10.30 น. ไพ่ยิปซี(เบื้องต้น พยากรณ์) อ. ณัชชา  ปราณีรัตนา 3 พค . - 500 บาท โรงอาหาร
  10.00 - 12.00 น. โลายมือประยุกต์(วิจัย) อ. พรสุข  เพ็งมณี 7 มิย. - 600 บาท สนง.
  10.00 - 12.00 น. ไพ่เสี่ยงทายเทวะ และเทวีฮินดู อ.เอก  อริยธัช 7 มิย. - 600 บาท ลูกเสือ
  13.00 - 15.00 น. ไพ่ยิปซี 78 ใบพยากรณ์ อ. กาญจน์ 3 พค. - 600 บาท ตึกแถว
  13.00 - 15.00 น. ฮวงจุ้ยภูมิศาสตร์และดวงจีน อ. ภวัต  หลินพันธุ์ 3 พค. - 600 บาท สนง.
  13.00 - 15.00 น. ฮวงจุ้ยอี้จิง อ.ชุติเดช  พรชุมสถิตย์ 5 กค. - 700 บาท ตึกแถว1
  13.00 - 15.00 น. ไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพ อ. กามล  แสงวงศ์ท์ 4 เมย. - 1,200 บาท ร.ร 1
  13.00 - 15.00 น. โหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ 6 กย. - 300 บาท โรงอาหาร
  13.00 - 15.00 น. ไพ่ภควดีตา อ. เอก  อริยธัชท์ 7 มิย. - 600 บาท ลูกเสือ
  15.00-17.00  น. โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน อ. นิยม  ทุมวิภาค วน - 500 บาท ตึกแถว1
  15.00-17.00 น. เลข ๗ ตัว ๙ ฐานชั้นสูง อ. ชุติเดช  พรชุมสถิตย์ 7 มิย. - 500 บาท ตึกแถว2
  15.00-17.00 น. โหราศาสตร์เบื้องต้น ภิญโญ  พงศ์เจริญ 6 กย. - ฟรี โรงอาหาร